Eymard-Baptistehoeve
Geert Verpoorten
Hoog Kattenbos 17
3920 Lommel

Tel/Fax: +32 (0) 11 555 523
GSM: +32 (0) 472 701 367

Geschiedenis LommelseHoevewinkel

Tot midden jaren '90 was de boerderij in het bezit van de paters van het Heilig Sacrament. De boerderij had toen enkel dieren. Maar omdat de eigenaar de uitbating niet meer kon verder zetten werd de boerderij verkocht. Mijn ouders vonden het een goed idee om deze uitbating verder te zetten als hobby en namen het bedrijf over. Weliswaar verkleinden zij het aantal dieren en deden bijkomstig nog aan akkerbouw.

In de loop van de jaren groeide de interesse in deze stiel en zette ik de eerste stappen in de land- en tuinbouwschool waar ik kennismaakte met het telen van andere gewassen. Zo begonnen we op de boerderij met het telen van aardappelen en dit gaf het startschot naar de hoeveverkoop.

In 1999 werden de eerste asperges aangeplant waarna we deze in 2000 aan huis konden verkopen. Hiermee werd ons cliënteel sterk opgebouwd en de mensen begonnen onze boerderij te kennen.

Na het afstuderen heb ik 2 jaar avondschool gevolgd als spekslager, deze kennis kon in de toekomst nog wel eens van pas komen. Omdat ondertussen de boerderij met zijn teelten en akkerbouw te groot was geworden om enkel als hobby te runnen vonden mijn ouders en ik dat het tijd was dat ik het bedrijf zou overnemen in hoofdberoep. Dus op 1 februari 2004 was dit een feit: het bedrijf stond op mijn naam.

In 2006 startten we met het telen van andere groenten. Vooral koolsoorten, blauwe bessen, sla, selder, enz. En we probeerden elk jaar ons groenteassortiment uit te breiden, maar de hoofdteelt was en is echter nog altijd de asperges.

2016 was een heel bewogen jaar, door de voortdurende veranderingen en investeringen was ik in moderne termen een slaaf geworden van mijn eigen bedrijf. Hierbij nog een aantal privéveranderingen waardoor het genoodzaakt was om het bedrijf volledig te herstructureren en even te vertragen zodat we een andere kijk kregen zowel op het bedrijf als het leven. Ik kwam bewuster in het leven te staan. Het bedrijf werd stilletjes aangepast aan nog meer te leven in en met de natuur, maar vooral ook op het tempo van de natuur.

In 2018 was er een grote volgende stap, na zoveel jaren op een natuurlijke wijze producten geproduceerd te hebben werden in 2018 de eerste stappen gezet in de aanvraag voor de biologische productiemethode.

Dus wees welkom en kom gerust eens een kijkje nemen bij ons!

Geert